ارائه روشی محاسباتی برای تعیین توزیع احتمالاتی پاسخ لرزه ای سیستم های دینامیکی

• مقاله با عنوان: ارائه روشی محاسباتی برای تعیین توزیع احتمالاتی پاسخ لرزه ای سیستم های دینامیکی  • نویسندگان: سپیده رحیمی ، مسعود سلطانی محمدی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: با توجه به رفتار غیرخطی سیستم های سازه ای و تصادفی بودن تحریکات زلزله، عموما برای تعیین پاسخ احتمالاتی سازه‌ها، تحلیل تاریخچه زمانی تحت مجموعه‌ای از رکوردها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این موضوع مستلزم انجام تعداد زیادی تحلیل‌های دینامیکی است که می‌تواند با هزینه محاسباتی زیادی همراه باشد. در این تحقیق به منظور کاهش حجم محاسبات مورد نیاز، ارائه یک روش محاسباتی که می‌تواند جایگزین روش‌های دقیق دینامیکی غیرخطی قرار گیرد، مورد توجه قرار گرفته است. روش پیشنهادی قابلیت تعیین توزیع احتمالاتی پاسخ سیستم‌های دینامیکی تحت تحریک‌های گوسی مانا و غیرمانا و با در نظر گرفتن اثر P-Δ، را داراست. دقت ای …

دیدگاه‌تان را بنویسید: