بررسی آزمایشگاهی با رویکرد آماری خصوصیات ضربه ای بتن های الیافی

• مقاله با عنوان: بررسی آزمایشگاهی با رویکرد آماری خصوصیات ضربه ای بتن های الیافی   • نویسندگان: سید علی نعمت پور ، مجتبی حسینی ، احمد دالوند   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 6 صفحه می باشد.       چکیــــده: در این تحقیق یک مطالعه آزمایشگاهی همراه با بررسی آماری، بر روی خصوصیات ضربه ای بتن های الیافی انجام شده است. بر روی نتایج به دست آمده از آزمایشات، تحلیل آماری صورت گرفته است. سه سری بتن که به ترتیب دارای 0%، 0.25% و 0.5% درصد الیاف PPS بودند، ساخته شد. در مجموع 108 نمونه بتنی در سه گروه 36 تایی ساخته شد. دیسک های کوچک، دارای ارتفاع 64 میلیمتر و  قطر 150 میلیمتر بودند که از آنها جهت تعیین مقاومت ضربه ای استفاده شد. آزمایش ضربه با استفاده از روش وزنه افتان که به وسیله آیین نامه ACI 544 پیشنهاد شده، انجام گرفت. تحلیل آماری صورت گرفته بر  روی نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش درصد الیاف ضریب تغییرات برای مقاومت انهدام در نمونه های …

دیدگاه‌تان را بنویسید: