بهینه سازی بهره برداری از مخزن با استفاده از روش الگوریتم چرخه آب (WCA) (مطالعه موردی: سد درودزن)

• مقاله با عنوان: بهینه سازی بهره برداری از مخزن با استفاده از روش الگوریتم چرخه آب (WCA) (مطالعه موردی: سد درودزن)   • نویسندگان: سعید اکبری فرد ، کوروش قادری ، بهرام بختیاری   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: امروزه منایع آب در زمره گنجینه های عظیم بشری به شمار می آیند که لازمه بهره برداری از آنها، اعمال قوانین و مدیریت بهینه بهره برداری می باشد. یکی از راهکارهای مقابله با مسائل و مشکلات مدیریت منابع آب و عدم توزیع زمانی و مکانی متناسب آن، استفاده بهینه از مخازن است. در این تحقیق به منظور بهره برداری بهینه از مخزن سد درودزن، یک مدل کامپیوتری بر مبنای الگوریتم چرخه آب که زیربنای آن از طبیعت و بر اساس فرآیند چرخه آب و جریان رودخانه ها و نهرها به دریا در جهان واقعی الهام گرفته شده است، در محیط نرم افزاری MATLAB توسعه داده شد. تابع هدف تحقیق موردنظر حداقل کردن کل کمبودها، تعریف گردید. نتایج حاصل از اجرای مدل WCA، در ت …

دیدگاه‌تان را بنویسید: