مدل شرکت در مناقصات با استفاده از روش تصمیم گیری Fuzzy ELECTRE در انتخاب سبد پروژه های پیمانکاران عمرانی

• مقاله با عنوان: مدل شرکت در مناقصات با استفاده از روش تصمیم گیری Fuzzy ELECTRE در انتخاب سبد پروژه های پیمانکاران عمرانی   • نویسندگان: مهدی روانشادنیا ، سالار محمدی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 10 صفحه می باشد.       چکیــــده: شرکت های پیمانکاری عمرانی هر روزه با تعداد زیادی از مناقصات رو به رو می شوند که می بایستی جهت انتخاب و شرکت در مناقصات بهترین گزینه ها را از بین آن ها انتخاب کنند. این تصمیم مهم تابع عوامل زیادی از جمله شرایط پروژه های پیشنهادی، وضعیت شرکت و پروژه هایی که در دست دارد و غیره می باشد. همچنین محدودیت نیروی انسانی بخش مناقصات شرکت برای برآورد هزینه ها، محدودیت منابع مالی و محدود بودن امکان تهیه ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و نیز ملاحظات اقتصادی، اجازه شرکت در هر مناقصه ای را به شرکت نمی دهد. بنابراین لزوم وجود مدلی برای مدیریت پورتفولیوی پروژه ها در صنعت ساختمان سازی مشاهده می شود. لذا می توان دید که از یک طرف شرکت های …

دیدگاه‌تان را بنویسید: