بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای شورون دارای عضو پیوند قائم مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی

• مقاله با عنوان: بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای شورون دارای عضو پیوند قائم مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی   • نویسندگان: پیام اشتری ، نیکو قربانیان   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: امروزه کاربرد سیستم های هوشمند و نوینی مانند آلیاژهای حافظه دار شکلی (SMA) در مهاربندها رو به افزایش است. استفاده از این آلیاژها باعث افزایش قابلیت اتلاف انرژی و افزایش قدرت خودبازگردانندگی در سازه می شود. در این تحقیق به بررسی رفتار لرزه ای نوعی بادبند شورون پرداخته می شود که به وسیله یک عضو پیوند قائم به تیر قاب وصل شده است. در ساخت این عضو پیوند قائم از آلیاژ حافظه دار شکلی (SMA) استفاده شده است. در این مقاله قاب های 3 و 6 و 9 طبقه با سیستم مذکور مدلسازی می شوند و میزان دریفت طبقات و جابجایی باقیمانده بام محاسبه می شود. پاسخ های این سیستم نوین لرزه بر با پاسخ های حاصل از همان سیستم لرزه بر که عضو پیوند قائم آن از جنس فولادی می باشد، م …

بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیم شده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی

• مقاله با عنوان: بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیم شده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی   • نویسندگان: احسان نعیمی حامی صفار ، احمد شوشتری   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه فردوسی مشهد – 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: میراگر جرمی تنظیم شده (Tuned Mass Damper) از طریق نوسان در حین اعمال بار دینامیکی بخشی از انرژی وارده را تلف می کند و ارتعاش سازه اصلی را محدود می نماید. آلیاژهای حافظه دار شکلی (Shape Memory Alloy) فلزاتی اند که با تغییر دما و یا اعمال نیرو بین دو فاز کریستالی تغییر حالت می دهند. این آلیاژها قادرند تحت بار مکانیکی چرخه ای با تحمل تغییر شکل های هیسترزیس برگشت پذیر انرژی مکانیکی را جذب و آن را تلف کنند. این خواص منحصر به فرد SMA را برای استفاده در سیستم های میراکننده ی ارتعاشات بسیار مناسب کرده اند. در این پژوهش SMA در ساختار میراگر جرمی به کار گرفته می شود تا اثر آن بر رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح سنجیده شود. برای انج …

ارزیابی براساس عملکرد سازه های دارای جداساز الاستومری هسته سربی و جداساز الاستومری مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی

• مقاله با عنوان: ارزیابی براساس عملکرد سازه های دارای جداساز الاستومری هسته سربی و جداساز الاستومری مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی   • نویسندگان: علیرضا خالو ، صالح احمدی سلیمانی ، نریمان لعل دهقانی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه فردوسی مشهد – 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: امروزه روش های کنترل سازه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. آلیاژهای حافظه دار شکلی (SMA) و جداسازهای لرزه ای به عنوان نمونه هایی از کاربرد در سیستم های کنترلی موجب ارتقا عملکرد سازه می گردند. توانایی تحمل کرنش های زیاد بدون برجا گذاشتن کرنش پسماند (رفتار فوق الاستیک)، مقاومت بالا در برابر خستگی و خوردگی، عمر مفید زیاد و خاصیت استهلاک انرژی نسبتا زیاد خصوصیات منحصر به فردی بوده که آلیاژ حافظه دار شکلی را به یک ماده مطلوب برای کاربرد در جداسازهای پی تبدیل کرده است. هدف از این مقاله بررسی اثر استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی، در جداساز الاستومری طبیعی با میرایی کم (NRB) می باشد. به همین منظور …