بهینه سازی تعداد پاره سازه ها در تحلیل اجزای محدود

• مقاله با عنوان: بهینه سازی تعداد پاره سازه ها در تحلیل اجزای محدود   • نویسندگان: حمید مسلمی ، محمدهادی کدخدایی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: علی رغم پیشرفت روزافزون سرعت پردازشگرهای کامپیوتری، تحلیل عددی سازه های پیچیده به خصوص در حالت غیرخطی امری زمان بر و در برخی موارد ناشدنی می باشد. از این رو تکنیک های کاهش هزینه محاسباتی تحلیل عددی سازه ها مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند. یکی از این تکنیک ها تقسیم سازه به تعدادی پاره سازه در روش اجزای محدود می باشد. در حالت حدی از یک سو می توان کل سازه را یک پاره سازه فرض نمود و در حالت حدی دیگر از آن سو می توان هر المان را یک پاره سازه در نظر گرفت. در هیچکدام از این دو حالت تکنیک پاره سازه ها کاهشی در هزینه محاسباتی نسبت به روش اجزای محدود کلاسیک ندارد. ولی در حالت بینابین با انتخاب تعداد مناسب پاره سازه، می توان تا حد ممکن این هزینه را کاهش داد. در این مقاله به بررسی …