اثرسنجی به کارگیری تسهیلات غیرهمسطح در شبکه معابر فوق اشباع مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری تهران

• مقاله با عنوان: اثرسنجی به کارگیری تسهیلات غیرهمسطح در شبکه معابر فوق اشباع مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری تهران   • نویسندگان: علی فغانی ، حسن خاکسار   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: تراکم ترافیک شهری یکی از چالش های اصلی مدیریت کلانشهرهای کشور می باشد. با افزایش سرانه مالکیت خودرو و تقاضای تردد شهری، بخش قابل توجهی از شبکه معابر شهری تهران در طول ساعات متعددی از شبانه روز به حالت اشباع و فوق اشباع رسیده است. با افزایش مشکلات ناشی از این موضوع، کاهش تراکم ترافیک این معابر و روان سازی ترافیک شبکه معابر شهری به یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است. برای شبکه معابر بزرگراهی و آزادراهی تهران در طرح جامع تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر اغلب بزرگراه ها و آزادراه های پیش بینی شده در طرح جامع محقق شده است. بنابراین عرضه شبکه معابر در سطح مناطق تهران اتفاق نخواهد افتاد و برای بهبود وضعیت ترافیک شبکه معابر تن …

ارزیابی کارایی ترافیکی تقاطع های غیرهمسطح DDI و SPUI با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز SimTraffic و Synchro

• مقاله با عنوان: ارزیابی کارایی ترافیکی تقاطع های غیرهمسطح DDI و SPUI با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز SimTraffic و Synchro   • نویسندگان: امیرمسعود رحیمی ، حمیده گلشنی منفرد   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه فردوسی مشهد – 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: شبکه معابر مجموعه ای از راه های متقاطع است. با افزایش اهمیت راه های متقاطع و حجم ترافیک و رسیدن تقاطع همسطح به ظرفیت اشباع، جداسازی جریان های ترافیکی ضرورت می یابد. احداث تقاطع های غیرهمسطح پرهزینه و زمانبر بوده و انتخاب بهترین نوع تقاطع حائز اهمیت است. تقاطع های غیرهمسطح انواع مختلفی دارند که در شرایط محیطی و ترافیکی مختلف با توجه به کارایی و اهداف مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به هزینه بالای تملک اراضی در شهرها، تقاطع های SPUI (تقاطع تک نقطه ای) و DDI (تقاطع دیاموند واگرا) با سطح اشغال کمتر از سایر تقاطع ها، از گزینه های مناسب ساخت تقاطع غیرهمسطح محسوب می شوند. هدف از این مقاله ارزیابی کارا …