حساسیت سنجی روش های متداول اعمال بار برکنش در سدهای وزنی نسبت به ارتفاع سد

• مقاله با عنوان: حساسیت سنجی روش های متداول اعمال بار برکنش در سدهای وزنی نسبت به ارتفاع سد  • نویسندگان: محمد یعقوبی سربیشه ، محمد تقی احمدی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پایداری سدهای وزنی و طراحی آن، میزان بار برکنش و نحوه‌ی توزیع آن در زیر این نوع از سدها می‌باشد. آیین نامه‌های مختلف با توجه به پارامترهایی نظیر میزان ارتفاع آب در مخزن سد و نیز عمق آب در پایاب، یک توزیع چند خطی را برای بار برکنش در زیر سد در نظر می‌گیرند. در این تحقیق، مدل سازی از چند سد وزنی از نوع پاین فلت به همراه پی و با ارتفاع‌های مختلف، با استفاده از روش اجزای محدود در محیط توامان تراوش و تنش، به منظور حساسیت سنجی اینگونه توزیع ها نسبت به ارتفاع سد صورت گرفت. در کلیه تحلیل‌ها، بدنه‌ی سد کاملاً نفوذناپذیر در نظر گرفته شده است. همچنین توده سنگ پی به صورت یک محیط همگن و …

بررسی عملکرد کانالت در شبکه های آبیاری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مشکلات ساخت و بهره برداری

• مقاله با عنوان: بررسی عملکرد کانالت در شبکه های آبیاری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مشکلات ساخت و بهره برداری  • نویسندگان: عبداله امیدوار اشکلک ، مهدی حبیبی ، محمد رستمی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: کانالت (کانال بتنی پیش ساخته) یکی از گزینه های احداث شبکه های آبیاری درجه 3 است که در دشت‌های استان‌های گیلان، مازندران، خوزستان، اردبیل و … اجرا گردیده است، طول عمر بیشتر و کیفیت مطلوب‌تر نسبت به کانال درجا سبب گردیده کانالت عملکرد قابل قبولی در شبکه‌های آبیاری داشته باشد. علیرغم آنکه نزدیک به سی سال از اجرای کانالت در ایران می‌گذرد تاکنون اقدامی در جهت بهبود کیفیت ساخت و بهره برداری آن صورت نگرفته است. تحقیق حاضر برای اولین بار در سطح کشور، کانالت را به شکل تخصصی از دیدگاه مهندسی و مدیریت ساخت مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد تا ضمن شناسایی مشکلات و نابسامانی‌های مراحل ساخت و …

طراحی و بررسی عملکرد لرزه ای اتصال سازه ی شیشه ایی تحت اثر نیروی زلزله

• مقاله با عنوان: طراحی و بررسی عملکرد لرزه ای اتصال سازه ی شیشه ایی تحت اثر نیروی زلزله  • نویسندگان: سید حسین حسینی لواسانی ، هانی باقی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: امروزه مهندس ساختمان گرایش به استفاده از نمای شیشه ایی در طراحی های خود دارند؛ از این رو، ایده‌ی اجرای قاب‌های شیشه‌ایی به عنوان المان اصلی در طراحی‌ها به عنوان یک جسم شفاف رشد کرده است. قاب‌های شیشه‌ایی به دو صورت به یکدیگر متصل می شوند: 1- تکیه گاه نقطه‌ایی 2- تکیه گاه خطی. هدف از این مقاله طراحی اتصال نقطه‌ای است که دارای یک سیستم کنترل گر بوده که این سیستم کنترل گر باعث می‌شود تا در هنگام وقوع زلزله از انتقال نیروی زلزله‌ای به سازه‌ی شیشه‌ایی جلوگیری شود و با توجه به اینکه ایران یک کشور لرزه خیز می‌باشد، این اتصال برای استفاده در ساختمان‌های با نمای شیشه‌ایی مناسب و د …

تغییرات بالاروی موج در موج شکن های صلب با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار

• مقاله با عنوان: تغییرات بالاروی موج در موج شکن های صلب با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار  • نویسندگان: گلناز پرتوی ، زهرا قدم پور ، پوریا امیدوار  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در بندرگاه‌ها جهت ورود مطمئن کشتی‌ها به آبراهه‌ها، بنادر و کاهش انرژی ناشی از امواج به منظور حفاظت از بنادر، سازه‌ها و ابنیه مختلف احداث می‌گردند. با توجه به اهمیت این سازه‌ها در مناطق ساحلی، طراحی دقیق و به تبع آن تحلیل جریان در اطراف این سازه‌ها از اولویت‌های تحقیقاتی در این زمینه می‌باشد. تراز بالاروی موج از پارامترهای مهم حاصل از تحلیل جریان بوده که در طراحی سازه موج شکن و تخمین مواردی چون تعیین تراز تاج سازه، میزان دبی سرریزی موج، محدوده حفاظت و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق مدلسازی دو بعدی جریان در اطراف موج …

تعیین ظرفیت باربری تیر عمیق بتنی به روش حدی

• مقاله با عنوان: تعیین ظرفیت باربری تیر عمیق بتنی به روش حدی  • نویسندگان: علیرضا باقریه ، مهدیه آقامهدی ، مطهره اسمعیلی ، داوود رشیدی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: تیرهای عمیق از اعضای پرکاربرد در سازه های بتن مسلح هستند. برای طراحی سازه‌ای این اعضا از روش بست و بند در آیین نامه‌ها استفاده می‌شود. اساس این روش مبتنی بر ایده آل سازی جریان نیرو با اعضای خرپا می‌باشد. این خرپا متشکل از بست‌ها، بندها و نواحی گرهی می‌باشد. در این پژوهش، ظرفیت نواحی گرهی تشکیل شده در مدل بست و بند یک تیر عمیق بتنی با استفاده از روش خطوط مشخصه بدست می‌آید. امتیاز این روش بر روش‌های عددی مثل روش اجزاء محدود آن است که نیاز به مش بندی‌های پردردسر و مدل‌های رفتاری پیچیده ندارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که روش خطوط مشخصه که نتایج قابل قبولی در مسائل تعیین ظرفیت محیط های زئوتکنیکی …

مطالعه پاسخ ساختمان های فولادی با لحاظ نمودن اندرکنش غیرخطی خاک و سازه

• مقاله با عنوان: مطالعه پاسخ ساختمان های فولادی با لحاظ نمودن اندرکنش غیرخطی خاک و سازه  • نویسندگان: حسین تحقیقی ، محمد اربابی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: شواهد گذشته نشان می دهد که صرف نظر کردن از اثرات اندرکنش خاک و سازه، می تواند باعث تخمین غیرمحافظه کارانه تقاضای لرزه‌ای ساختمان ها گردیده و سبب فروریزش آنها شود. به منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع، در مطالعه حاضر ساختمان‌های با تعداد طبقات مختلف شامل قاب خمشی فولادی و قاب مهاربندی شده واقع بر پی سطحی، تحت تحلیل استاتیکی و دینامیک غیرخطی قرار می‌گیرند. دو نوع خاک سخت و نرم برای زیر پی فرض شده و اندرکنش خاک – سازه به روش فنر – میراگر معادل مدلسازی می‌گردد. شتاب نگاشت‌های مورد استفاده، بر اساس آیین نامه 2800 مقیاس شده و اثر اندرکنش سینماتیکی لحاظ می‌شود. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اندرکنش خاک و سازه سبب افزایش …

مقایسه میزان ایمنی لرزه ای در ویرایش های اخیر آیین نامه ACI براساس روش ارزیابی FEMA P695

• مقاله با عنوان: مقایسه میزان ایمنی لرزه ای در ویرایش های اخیر آیین نامه ACI براساس روش ارزیابی FEMA P695   • نویسندگان: حامد فضیلی نژاد ، فرهاد بهنام فر   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: در این مقاله، سطح ایمنی سازه‌های بتنی طراحی شده با سه ویرایش اخیر آیین نامه ACI براساس روش تحلیلی FEMA P695 مورد مقایسه قرار می‌گیرید. برای این منظور 5 قاب ویژه با تعداد طبقات 3، 5، 10، 15، و 20 انتخاب شده است. طراحی قاب‌ها با آیین نامه‌های ACI 318-99 ، ACI 318-05 و ACI318-11 انجام گرفته و با انتخاب 10 رکورد مناسب برای هر ساختمان (جمعا 50 رکورد) تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی (IDA) نیز انجام گردیده است. برای انجام آنالیزهای IDA از نرم افزار SeismoStruct v6.5 استفاده شده است. نتایج تحلیل‌های غیر خطی در قالب منحنی‌های شکنندگی (احتمال فروریزش در مقابل شتاب طیفی) محاسبه شده‌اند. نتایج به خوبی نشان می&z …

بررسی اثر استفاده از پودر لاستیک بر خستگی مخلوط های آسفالت بازیافتی

• مقاله با عنوان: بررسی اثر استفاده از پودر لاستیک بر خستگی مخلوط های آسفالت بازیافتی   • نویسندگان: عبدالحمید بهروزی خواه ، ساسان افلاکی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: در کشورهای توسعه یافته، استفاده مجدد از مصالح بازیافتی در ساخت محصولات جدید از دیرباز مورد توجه بوده است. پودر لاستیک و تراشه از جمله مصالحی هستند که کاربرد زیادی در سایر صنایع نداشته و عموما به عنوان مصالح زاید در طبیعت انباشته می‌شود. این در حالی است که تجربیات موفقی از استفاده از پودر لاستیک و تراشه آسفالت در ساخت مخلوط‌های آسفالتی گزارش شده است. در این پژوهش اثر استفاده همزمان از پودرلاستیک و تراشه بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی مبتنی بر مکانیک شکست مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش مدول برجهندگی، خزش استاتیکی به روش کشش غیر مستقیم و مقاومت کششی غیر مستقیم روی نمونه‌ها انجام شده و مقدار مدول برجهندگی، نرمی خزشی، انرژی کرنش خزشی …

مقایسه دو روش طبقه بندی فاکتور بلوغ و زمان گیرش در جهت کاهش نفوذپذیری درزه‌های اجرایی در سدهای بتن غلتکی

• مقاله با عنوان: مقایسه دو روش طبقه بندی فاکتور بلوغ و زمان گیرش در جهت کاهش نفوذپذیری درزه‌های اجرایی در سدهای بتن غلتکی  • نویسندگان: سید بشیر مختار پوریانی ، معروف سی و سه مرده  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.     چکیــــده: در سدهای بتن غلتکی مطابق با حجم منابع، ظرفیت امکانات موجود، روش‌های اجرایی و همچنین تامین و تضمین تراکم بتن غلتکی، اجرای بتن غلتکی در لایه‌های با ضخامت در حدود 30 تا 35 سانتیمتری انجام می‌شود. اجرای لایه به لایه بتن غلتکی خصوصا در سازه‌های هیدرولیکی باید به گونه‌ای انجام گردد تا در نهایت سازه اجرا شده، دارای بلوک‌های منسجم برای اهداف مورد نظر باشد. بدیهی است مشخصات و وضعیت شرایط مرزی هر لایه با لایه بعدی موثرترین پارامتر در نوع رفتار مرز بین دو لایه بوده و مشخصات آن‌ها تعیین کننده رفتار مکانیکی و پایایی سدهای بتن غلتکی می‌باشند. بدین ترتیب شناخت و تمهیدات لازم برای ا …

بررسی مقاومت برشی و فشاری درزه های اجرایی در دو روش طبقه بندی فاکتور بلوغ و زمان گیرش در سدهای بتن غلتکی

• مقاله با عنوان: بررسی مقاومت برشی و فشاری درزه های اجرایی در دو روش طبقه بندی فاکتور بلوغ و زمان گیرش در سدهای بتن غلتکی  • نویسندگان: سید بشیر مختار پوریانی ، معروف سی و سه مرده  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.     چکیــــده: در سدهای بتن غلتکی مطابق با حجم منابع، ظرفیت امکانات موجود، روش‌های اجرایی و همچنین تامین و تضمین تراکم بتن غلتکی، اجرای بتن غلتکی در لایه‌های با ضخامت در حدود 30 تا 35 سانتیمتری انجام می‌شود. اجرای لایه به لایه بتن غلتکی خصوصا در سازه‌های هیدرولیکی باید به گونه‌ای انجام گردد تا در نهایت سازه اجرا شده، دارای بلوک‌های منسجم برای اهداف مورد نظر باشد. بدیهی است مشخصات و وضعیت شرایط مرزی هر لایه با لایه بعدی موثرترین پارامتر در نوع رفتار مرز بین دو لایه بوده و مشخصات آن‌ها تعیین کننده رفتار مکانیکی و پایایی سدهای بتن غلتکی می‌باشند. بدین ترتیب شناخت و تمهیدات لازم برای اطمینا …

مدلسازی متوسط حجم روزانه ترافیک با استفاده از شبکه های عصبی انتشار برگشتی (BP)

• مقاله با عنوان: مدلسازی متوسط حجم روزانه ترافیک با استفاده از شبکه های عصبی انتشار برگشتی (BP)  • نویسندگان: شاهین شعبانی ، مهدی معتمدی سده ، فرید امجدی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.     چکیــــده: پیش بینی دقیق جریان ترافیک کوتاه مدت، نقشی بنیادی در سیستم‌های هوشمند حمل و نقل و نیز سیستم‌های مدیریت ترافیک پیشرفته ایفا می‌کند. در پژوهش حاضر، از شبکه‌های عصبی انتشار برگشتی به منظور پیش بینی متوسط حجم روزانه ترافیک استفاده شده است. داده‌های حقیقی استفاده شده برای مدلسازی، از جاده قدیم قم – تهران طی دوره زمانی بین سال‌های 1385 تا 1387 بدست آمده است. سپس، تغییر متغیری بر روی داده‌ها صورت پذیرفته و داده‌های حاصل از نگاشت، به منظور آموزش شبکه عصبی، بکار گرفته می‌شوند. در این راستا برای دستیابی به بهترین شبکه، از الگوریتم‌های آموزشی مختلفی استفاده شده است. سپس شبکه‌های آموزش دیده برای …

شبیه سازی جریان ناماندگار در اثر تغییر تقاضا در شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی شبکه توزیع آب شهرک صنعتی ملوسجان)

• مقاله با عنوان: شبیه سازی جریان ناماندگار در اثر تغییر تقاضا در شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی شبکه توزیع آب شهرک صنعتی ملوسجان)  • نویسندگان: سید سجاد مرتضوی ، محمودرضا شقاقیان  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.     چکیــــده: یکی از دلایل به وجود آمدن جریان‌های ناماندگار در سیستم‌های توزیع آب بسته شدن سریع شیرها و تغییر تقاضا می‌باشد. نرم افزارهای مختلفی جهت شبیه سازی این پدیده وجود دارند که هر کدام شرایط جداگانه‌ای برای حالت ناماندگار دارند. در این تحقیق تغیرات تقاضا بر روی سیستم توزیع آب در دو حالت بیشترین و کمترین مصرف ساعتی را که باعث تغییرات فشار و در پی آن به وجود آمدن ضربه قوچ می‌شود را بررسی و با نرم افزار Water Hammer v8i شبیه سازی می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که به وجود آمدن تغییرات فشار در دو حالت کمترین و بیشترین مصرف ساعتی تفاوت‌های زیادی دارند. ________________________________ ** …

مقایسه خواص بتن پودری واکنش پذیر و بتن پودری واکنش پذیر سبک اصلاح شده با پلیمر

• مقاله با عنوان: مقایسه خواص بتن پودری واکنش پذیر و بتن پودری واکنش پذیر سبک اصلاح شده با پلیمر  • نویسندگان: لیلا معراجی ، حسن افشین ، حسین کربلائی فرجی ، اسماعیل غلامی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.     چکیــــده: بتن پودری واکنش پذیر (Reactive Powder Concrete) یا RPC نوعی بتن فوق توانمند است که دارای مقاومت فشاری بیش از (150MPa (1500 kg/cm2 و مقاومت خمشی بسیار بالایی می‌باشد. این نوع بتن به دلیل دارا بودن الیاف فولادی، شکل پذیر بوده و جذب انرژی بالایی دارد. همچنین نفوذپذیری اندک و مقاومت سایشی زیادی دارد. در این مطالعه که در آزمایشگاه بتن دانشگاه صنعتی سهند تبریز صورت گرفته، با افزایش نسبت میکروسیلیس به سیمان و استفاده از یک نوع ماده پلیمری، وزن مخصوص بتن پودری واکنش پذیر کاهش یافته در حالی که مقاومت فشاری حداقل 150 MPa به دست آمده است. با توجه به هوازا بودن واکنش بین سیمان و مواد پلیمری برای کاهش میزان هوا از آنتی فوم (هوازد …

بررسی مقاوم سازی اتصالات قاب های خمشی بتنی متوسط تحت بار جانبی با استفاده از زره فولادی

• مقاله با عنوان: بررسی مقاوم سازی اتصالات قاب های خمشی بتنی متوسط تحت بار جانبی با استفاده از زره فولادی  • نویسندگان: سیاوش صادقی ، محمدعلی رهگذر ، محمد رئیسی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.     چکیــــده: هنگامی که قاب خمشی بتن آرمه تحت تاثیر نیروهای جانبی ناشی از زلزله قرار می‌گیرد، در اتصالات آن نیروهای برشی قابل توجهی ایجاد می‌شود که با تغییر شکل‌های زیادی همراه است، لذا عملکرد صحیح اتصالات از مهم ترین عوامل موثر بر رفتار قاب خمشی هنگام وقوع زلزله می‌باشد. در این تحقیق هدف بر این است که با مقاوم سازی اتصالات بتن آرمه با استفاده از رزه فولادی (STEEL JACKET)، رفتار مقاومتی و شکل پذیری این گونه اتصالات را در برابر نیروهای جانبی وارد بر قاب خمشی بهبود بخشیم. برای این منظور، یک نمونه اتصال میانی، یک نمونه اتصال کناری و یک نمونه اتصال گوشه با ابعاد و آرماتور گذاری مشخص، به نمایندگی از اتصالات یک قاب خمشی بتنی سه طبق …

تاثیر مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با استفاده از پلیمرهای الیافی مسلح (FRP) تحت اثر بار محوری فشاری

• مقاله با عنوان: تاثیر مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با استفاده از پلیمرهای الیافی مسلح (FRP) تحت اثر بار محوری فشاری  • نویسندگان: مصطفی شیخی روحانی ، محمدرضا محمدی زاده  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.     چکیــــده: یکی از روش‌های جدید ترمیم و تقویت سازه‌ها، استفاده از مواد کامپوزیتی می‌باشد. این مواد کامپوزیتی به صورت پلیمرهای مسلح شده با الیاف می‌باشد. این مواد با استفاده از چسب بر روی اجزای سازه‌ای چسبانده می‌شود. این پلیمرهای مسلح شده با الیاف شامل الیاف با مقاومت بالا می‌باشند که در یک رزین پلیمری به نام زمینه قرار داده شده است. برخی از مزایای پلیمرهای مسلح شده: مقاومت در برابر خوردگی، نارسانا بودن، غیرمغناطیسی بودن، نسبت مقاومت به وزن بالا، راحتی نصب و هزینه پایین مراقبت می‌باشند. این مقاله نتایج یک مطالعه عددی بر روی ستون‌های مقاوم سازی شده با FRP، با آرایش‌های تقویتی متفاوت ار …

محاسبه طول همپوشانی میلگرد با استفاده از ظرفیت آج عرضی میلگرد در اتصال مکانیکی

• مقاله با عنوان: محاسبه طول همپوشانی میلگرد با استفاده از ظرفیت آج عرضی میلگرد در اتصال مکانیکی  • نویسندگان: ایرج رسولان ، صادق فتح اللهی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: امروزه استفاده از مصالح با وزن کمتر و اتصالات با سرعت عملیاتی بالا جهت انجام هر چه سریعتر پروژه‌ها روز بروز افزایش می‌یابد. با توجه به آنکه امروزه ساختمان‌های اسکلت بتنی نسبت به ساختمان‌های فلزی ارزانتر هستند و بیشتر مورد بهره برداری قرار می‌گیرند با توجه به قطع میلگرد و نیاز به همپوشانی آن حجم زیادی از فولاد مصرفی در محل پوشش‌ها در قیمت تمام شده سازه بتنی قابل توجه است لذا در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در جهت اتصالات جایگزین مانند اتصالات جوشی، مکانیکی و اتکایی که هر کدام شامل نمونه‌های زیادی می‌باشند شده است. در این تحقیق اتصال دیگری استفاده شده است که به آن اتصال قالبی گویند که از آج عرضی آرم …

بررسی عددی میدان فشار در نزدیکی هواده جریان داکت (بدون هوادهی)

• مقاله با عنوان: بررسی عددی میدان فشار در نزدیکی هواده جریان داکت (بدون هوادهی)  • نویسندگان: محمد مناف پور ، امین عربی جامخانه  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: در سدهای بلند سرریزها به عنوان یکی از سازه‌های هیدرولیکی وابسته، نقش خطیر تخلیه‌ی سیلاب‌های ورودی به مخزن سد را با ایمنی کافی در حالت جریان آزاد یا تحت فشار به پایین دست را به عهده دارند. یکی از مشکلات عمده مطرح در سرریز سدهای بلند مسئله‌ی احتمال وقوع پدیده‌ی کاویتاسیون و تخریب‌های ناشی از آن در بستر و جداره‌ی بتنی سرریز است که نه تنها عملکرد هیدرولیکی این سازه و سد را دچار اختلال می‌نماید بلکه خسارات قابل توجهی را به سازه‌ی سرریز وارد می‌نماید. محققین تحقیقات زیادی در خصوص چگونگی حذف یا کاهش احتمال وقوع پدیده‌ی کاویتاسیون و خسارات ناشی از آن در سرریزهای بلند انجام داده‌اند و هوادهی جریان را یکی ا …

بررسی تغییر دهانه و ضخامت ورق بر رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با الیاف GFRP

• مقاله با عنوان: بررسی تغییر دهانه و ضخامت ورق بر رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با الیاف GFRP  • نویسندگان: محمد علی برخورداری ، میلاد فرخ زاد ، سید ابراهیم سادات خلردی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.     چکیــــده: کشور ایران در منطقه‌ای واقع شده که جزء مناطق لرزه خیز دنیا محسوب می‌شود. هر ساله چندین زلزله در آن رخ داده و در بعضی مواقع یک شهر کلا ویران شده است. این امر سبب شده تا محققان همیشه در پی یافتن سیستم ایده آلی برای مقابله با بار جانبی باشند. مهمترین پارامترهایی که در انتخاب سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی نقش دارند عبارتند از: سختی و مقاومت بالا، شکل پذیری مناسب و جذب انرژی بالا. با توجه به اینکه دیوارهای برشی فولادی دارای این ویژگی‌ها هستند، استفاده از این سیستم در سال‌های اخیر مورد توجه واقع شده است و در پی آن، پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) به عنوان روشی نو، برای تقویت و بهبود رفتار دیوارهای …

مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده ای بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری

• مقاله با عنوان: مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده ای بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری  • نویسندگان: عبدالرضا رضایی ارجرودی ، آمنه تسبیحی ، سیدرضا موسوی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.     چکیــــده: حمل و نقل از ضرورت ها و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این میان بخش حمل و نقل جاده‌ای در کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که از بین شیوه‌های مختلف جابجایی مسافر در کشور، بیش از 90 درصد آن توسط جاده انجام می‌گیرد. بر همین اساس ضرورت اهمیت و توجه به بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور آشکار می‌شود، به نحوی که توجه دقیق و جامع به هر یک از عوامل بخش حمل و نقل جاده‌ای در تأمین بازده اجتماعی- اقتصادی جزو الزامات اصلی به ثمر رساندن اهداف رشد و توسعه به شمار می‌رود. در این مقاله نقش توسعه بخش حمل و نقل جاده‌ای بر رشد اقتصادی کشور طی سال های 90-1353 برر …

مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با FRP

• مقاله با عنوان: مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با CSPSW – FRP   • نویسندگان: احسان یمینی ، فرزاد شهابیان   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: در سه دهه اخیر  استفاده از سیستم نوین دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم جانبی بسیار کارآمد و مطمئن در ساختمان‌های متعددی در سراسر نقاط دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است و تحقیقات آزمایشگاهی و نظری انجام شده روی دیوارهای برشی فولادی همگی نشانگر این است که سیستم مذکور در مناطق با لرزه خیزی بالا عملکرد بسیار مطلوبی دارد و رفتار سازه‌های اجرا شده با سیستم دیوارهای برشی فولادی در زلزله‌های شدید مانند زلزله کوبه و نورث ریچ مطلوب بوده است. همچنین شواهد عملی و نظری همگی حاکی از رفتار بسیار مناسب این سیستم در برابر بارهای سنگین جانبی می‌باشد. در این پژوهش موضوع تحقیقاتی بسیار جدیدی که حدودا از سال 20 …

تحلیل دینامیکی غیر خطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری

• مقاله با عنوان: تحلیل دینامیکی غیر خطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری  • نویسندگان: یونس نوری ، فرزاد شهابیان مقدم  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: تحقیقات در زمینه تاثیر انفجار بر سازه‌های فولادی در حال گسترش می‌باشد. وجود اعضای صفحه گونه در سازه‌های فولادی، آنها را مستعد تغییر شکل‌های بزرگ و غیرخطی در اثر بارهای دینامیکی ناشی از انفجار می‌سازد. در این تحقیق، تغییر شکل‌های بوجود آمده در صفحات در اثر بارهای انفجای مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. اثرات ناشی از تغییر ضخامت صفحه، درصد سطح بازشو و شدت انفجار، در این مقاله در نظر گرفته شده است. در تحلیل، از مدلسازی مستقیم خرج انفجاری استفاده گردیده که باعث بالا رفتن دقت در روند محاسبات می‌شود. نتایج تحلیل، نشان می‌دهد که در صفحه بدون بازشو با 5 برابر شدن مقدار وزن انفجاری، مقدار تغییر شکل صفحه 1.6 برابر می‌شود. ب …

تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری

• مقاله با عنوان: تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری  • نویسندگان: یونس نوری ، فرزاد شهابیان مقدم  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: صفحات فولادی دارای کاربردهای وسیعی در حوزه مهندسی عمران از جمله دیوار برشی فولادی، تیرورق و شاهتیر پل‌های فولادی می‌باشند. در این میان امکان وقوع انفجار در حوالی این سازه‌ها وجود دارد. وجود بازشو در صفحات فولادی موجب کاهش سختی و مقاومت آنها می‌شود. در این تحقیق به بررسی عوامل تقویت کننده صفحات دارای بازشو پرداخته می‌شود. ابعاد هندسی و شکل سخت کننده، بازشو، درصد بازشو و نوع بازشو از پارامترهای در نظر گرفته شده است. وجود سخت کننده سبب کاهش تغییر شکل صفحه می‌شود. طبق نتایج، در یک مساحت برابر، سخت کننده مستطیلی از T شکل موثرتر می‌باشد. با تغییر شکل سخت کننده از مستطیلی به T شکل، مقدار تغییر شکل صفحه به میزان 5 ت …

بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیون ها

• مقاله با عنوان: بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیون ها  • نویسندگان: مسعود عامل سخی ، امیر عبادی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: سه زمین لرزه مخوف سال 1999 در ترکیه (DUZCE , KOCAELI) و CHI – CHI تایوان، با داشتن نمونه‌های متعددی از گسلش در زیر سازه‌های مهندسی باعث توجه محققین به این موضوع شد. با این حال شواهد میدانی از زلزله های اخیر نشان می‌دهد که سازه را می‌توان طوری طراحی کرد که در مقابل جابه جایی‌های سطح زمین پایدار باقی بماند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS و مدل موهر-کولمب، ابتدا انتشار گسیختگی گسل نرمال و معکوس با یک مرجع معتبر صحت سنجی شده و سپس مطالعات پارامتری از قبیل جابه جایی‌های وارده ناشی از زوایای مختلف گسلش و همچنین تاثیر نوع خاک و سختی فونداسیون در نشست‌های غیریکنواخت فونداسیون بررسی شده است؛ نتیجه آن که گسلش با …

تعیین ظرفیت دیوار برشی بتنی به روش حدی

• مقاله با عنوان: تعیین ظرفیت دیوار برشی بتنی به روش حدی  • نویسندگان: علیرضا باقریه ، مطهره اسمعیلی ، مهدیه آقامهدی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: دیوار برشی عضوی سازه‌ای است که به علت داشتن توزیع تنش غیریکنواخت، با روش‌های معمول تحلیل و طراحی قابل بررسی نیست. روش بست و بند که تئوری آن بر اساس ایده آل سازی یک خرپای داخلی در بدنه ترک خورده بتن است، یکی از روش‌های طراحی دیوار برشی می‌باشد. هدف از این مقاله تعیین ظرفیت گره، در مدل بست و بند دیوار با استفاده از روشی حدی، به نام روش خطوط مشخصه است. این روش که به طور گسترده‌ای در تحلیل مسائل ژئوتکنیکی به کار می‌رود و از طریق مشخص نمودن میدان تنش، به تعیین ظرفیت می‌پردازد. نتایج به دست آمده از روش خطوط مشخصه، قابلیت استفاده از این روش در تحلیل گره‌های مدل بست و بند دیوار را تایید می‌کند. ________________________________ …

بررسی مقایسه ای کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در مدل تحلیل منطقه ای سیلاب

• مقاله با عنوان: بررسی مقایسه ای کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در مدل تحلیل منطقه ای سیلاب  • نویسندگان: هدیه فیاض بخش ، محمدرضا کاویانپور ، مهرنوش هدایتی زاده  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: برآورد دبی اوج سیلاب برای حوضه‌های فاقد ایستگاه در طراحی سازه‌های آبی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مهمترین روش‌های برآورد دبی اوج سیلاب در مناطق فاقد آمار روش تحلیل منطقه‌ای (مدل بندی) سیلاب می‌باشد. مدل بندی سیلاب براساس رابطه علت و معلولی و برقراری رابطه ریاضی بین سیلاب و عوامل تولید آن، مورد تایید بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق از قابلیت شبکه‌های مفهومی (شبکه‌های عصبی مصنوعی) در شبیه سازی مشخصات فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک حوضه آبریز جهت مدلسازی و پیش بینی دبی سیلاب حوضه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل با نتایج روش رگرسیون که یکی از رایج ترین روش&zw …

استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد

• مقاله با عنوان: استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد  • نویسندگان: سید علیرضا حسین زاده تبریزی ، مهناز قائینی حصاروئیه  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: شبیه سازی دو بعدی جریان ناشی از شکست سد تقریبا اطلاعات کافی در خصوص تغییرات مکانی و زمانی سیلاب نظیر نحوه پخش سیل، عمق آب، سرعت جریان و زمان رسیدن موج و پس رفت آن ارائه می‌دهد. تحقیق حاضر با هدف ارائه و توسعه مدل عددی کارآمد برای پدیده شکست جزئی سد انجام گرفته و مدل مربوط برپایه روش حجم محدود و با استفاده از شبکه مثلثی بی سازمان اجرا شده است. در این مدل معادلات آب کم عمق مورد استفاده قرار گرفته است. فلاکس‌های مربوط به سلول‌ها توسط حل کننده تقریبی ریمان HLLC محاسبه شده‌اند. مقایسه نتایج مدل حاضر با مطالعات دیگر محققین نشان می‌دهد مدل حاضر از دقت و کارایی مناسب برخوردار است. ________________________________ ** توجه …

تهیه مدل سناریوهای تولید کود کمپوست از پسماندهای جامد شهری در ایران (مطالعه موردی شهر تبریز)

• مقاله با عنوان: تهیه مدل سناریوهای تولید کود کمپوست از پسماندهای جامد شهری در ایران (مطالعه موردی شهر تبریز)  • نویسندگان: الهام ابراهیمی ، مهدی قنبرزاده لک  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: رشد اقتصادی، افزایش گسترده جمعیت، توسعه شهرنشینی، صنعتی شدن و افزایش بیش از حد مصرف گرایی در زندگی روزمره، سبب تولید حجم بالایی از مواد زاید جامد گشته است. بنابراین ارائه و توسعه روش‌های مدیریت، متناسب با شرایط اقلیمی و سازگار با الگوهای زندگی شهروندان با کمترین مخاطرات زیست محیطی و حداقل هزینه ها ضروری می‌باشد. در مقاله حاضر یک مدل ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی، جهت تسهیل تصمیم گیری در خصوص روش‌های تولید کود کمپوست از بخش آلی پسماند جامد شهری در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است. برای شهر تبریز سه سناریوی مختلف بررسی شده و ارزیابی با استفاده از مدل مذکور در نرم افزار Expert Choice …

بررسی تاثیر ناکاملی اولیه در رفتار تیرورق ها

• مقاله با عنوان: بررسی تاثیر ناکاملی اولیه در رفتار تیرورق ها  • نویسندگان: محمد باقر عبداله پور آزاد ، طالب مرادی شقاقی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: در سال‌های اخیر با گسترش استفاده از تیرورق‌ها (به دلیل صرفه جویی در مواد و هزینه‌ها) در سازه‌های فولادی بزرگ همچون برج‌ها، پل‌های با دهانه‌ی بزرگ و بخصوص نیروگاه هسته‌ای و حرارتی که خطاها باید حداقل و هزینه‌ها معقول باشد، نیاز به بررسی دقیق رفتار تیرورق‌ها در شرایط مختلف بارگذاری محیطی احساس می‌شود. بدلیل شرایط موجود در کارگاه و پیچیدگی‌های خاص جوشکاری، سازه‌های با صفحات فولادی ناکاملی‌های اولیه را ازخود نشان می‌دهد که مهمترین آنها وجود انحنای اولیه در المان‌های صفحه‌ای سیستم است. یکی از ایرادهای اساسی در ساخت تیرورق‌ها عدم لحاظ صحیح ناکاملی می‌باشد که معمولا یا در نظ …

تحلیل عددی اثر قوس زدگی در پایدارسازی شیروانی های خاکی با استفاده از تکنیک شمع کوبی

• مقاله با عنوان: تحلیل عددی اثر قوس زدگی در پایدارسازی شیروانی های خاکی با استفاده از تکنیک شمع کوبی  • نویسندگان: محمد اعزازی ، محمد حسین خسروی ، سید مهران سید مجرد ثمرین  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: در چند دهه اخیر تکنیک استفاده از شمع در پایدار سازی شیروانی‌ها متداول شده است. در بررسی‌های آزمایشگاهی، وقوع پدیده قوس زدگی مشاهده و گزارش شده و در مطالعات تحلیلی محدودی که در این زمینه صورت گرفته، بیان شده است که در نتیجه عمل قوس زدگی از میزان فشار جانبی خاک کاسته می‌شود. بنابراین طراحی دیوارها بر اساس روابط متداول ضریب فشار جانبی خاک، تا حدودی محافظه کارانه بوده و با منظور کردن این پدیده، ضریب اطمینان در برابر لغزش به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از روش عددی المان محدود وقوع پدیده قوس زدگی در شیروانی‌های خاکی شمع کوبی شده مورد تجزیه و تحلیل قرا …

بررسی تاثیر جمع شدگی کرنشی بتن بر میزان ترک خوردگی بتن

• مقاله با عنوان: بررسی تاثیر جمع شدگی کرنشی بتن بر میزان ترک خوردگی بتن  • نویسندگان: محمد اعزازی ، سید محمد فاروق حسینی ، محمد مهتدی نیا  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: کرنش ناشی از جمع شدگی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در پارامترهای مکانیکی بتن دارد. لازم است که در طراحی سازه‌های بتنی تاثیر کرنش جمع شدگی در پارامترهایی چون مقاومت فشاری، مدول الاستسیته، مقاومت کششی و ظرفیت کششی مقاطع مستعد ترک لحاظ شود. در این مقاله ابتدا با ارائه روابطی چگونگی اصلاح پارامترهای مکانیکی بتن براساس کرنش‌های جمع شدگی مختلف بیان شده و سپس جهت شرح چگونگی کاربرد این روابط در طراحی سازه‌های بتنی، با استفاده از روش اجزا محدود به بررسی رفتار تیر بتنی مسلح ترک دار تحت آزمایش خمش سه نقطه‌ای پرداخته می‌شود. در مدلسازی انجام شده مشاهده می‌گردد که با افزایش مقدار کرنش جمع شدگی در حالت الاستیک خطی و جابجایی ثابت مق …