مقایسه معیارهای بهترین شبکه ژئودتیکی میکروژئودزی سدها

• مقاله با عنوان: مقایسه معیارهای بهترین شبکه ژئودتیکی میکروژئودزی سدها   • نویسندگان: میراحمد میرقاسم پور ، محسن غلامزاده   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: سدها یکی از مهمترین سازه های عمرانی است که نیاز به مراقبت و کنترل دارد. در این راستا عملیات میکروژئودزی سدها لازمه پایداری و رفتارنگاری هر سدی است. اما تشخیص رفتار سازه با دقت های بیشتر توسط مشاهدات قابل دسترس، وابستگی کامل به هندسه قرارگیری شبکه ژئودتیک نقاط اصلی اطراف سد دارد. در این تحقیق در خصوص طراحی فاز صفر، یک و معیارهای بهینه بودن هندسه شبکه های ژئودتیکی بررسی بعمل آمده و با دید ریاضی مستله معیار بهینه انتخاب می گردد. که این امر نقش مهمی در راستای انتخاب موقعیت نقاط شبکه و تعداد آنها و … خواهد داشت. رعایت مطالب موجود در این تحقیق می تواند قابلیت آشکار سازی رفتار سد را بهینه نماید. ________________________________ ** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه م …