استفاده از شاخص بارش استاندارد در پیش بینی و پایش سیل

• مقاله با عنوان: استفاده از شاخص بارش استاندارد در پیش بینی و پایش سیل  • نویسندگان: نازگل حسینی پژوه ، علیرضا شکوهی  • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94  • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: سیل خیز بودن اکثر حوضه های آبریز کشور، ضرورت مدیریت سیلاب از طریق مدلسازی را آشکار می‌سازد. استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برای خشکسالی مرسوم است ولی در این تحقیق از شاخص مزبور برای پیش بینی سیل و در مقیاس روزانه برای 5 ایستگاه در حوضه آبریز کسیلیان استفاده شده است. کاربرد مقیاس‌های مختلف روزانه شاخص SPI ، حاکی از موفقیت این شاخص برای پیش بینی سیل است. همچنین بررسی شاخص احتمال تشخیص (POD) محاسبه شده برای مقیاس‌های مختلف روزانه (3، 6 و 12) در هر 5 ایستگاه، نشان داد که SPI با مقیاس 6 روزه با مقدار متوسط POD برابر 0.79 بهترین مقیاس از بین مقیاس‌های مختلف روزانه است. مقدار متوسط شاخص POD برای ایستگاه‌های سنگده، کله، ولیکچال، سوت کلا و …